Risico management

rock-climbing-equipment-76881_640

Risico management is bij beleggen (en zeker wanneer u daarbij een hefboomproduct zoals Turbo’s, Sprinter of CFD’s gebruikt) uitermate belangrijk. Onderstaande regels kunnen u daarbij absoluut van dienst zijn en wij adviseren u dan ook daar goed kennis van te nemen.

 

Stops

Het is absoluut noodzakelijk dat u een stoploss instelt om eventuele verliezen te beperken.

Een mogelijkheid om  uw winstgevende posities te volgen en deze winsten voor het grootste gedeelte veilig te stellen is de trailing stop. Deze stops worden geplaatst op een bepaalde afstand van de openingsprijs en volgt deze zolang als de markt in uw voordeel beweegt. U hoeft dus niet meer handmatig deze stops bij te houden en aan te passen.

Binnen het Trendscore systeem is een trailing stop de meest voor de hand liggende methode om het grootste gedeelte van uw winst veilig te stellen. Positieve Trendscores geven namelijk aan dat we een opgaande trend verwachten waarbij de stop regelmatig verhoogd dient te worden. Immers in tegenstelling tot de statische “normale stop” is het kenmerk van de “traling” stop dat deze mee stijgt met de stijging van de koers.

Binnen een zijwaartse Trading range is het gebruik van trailing stop niet aan te bevelen.

Wanneer u een nieuwe positie inneemt is het van belang direct de voor uw beste stopwaarde (de afstand tot de koers) in te stellen. Dit uiteraard afhankelijk van uw risicoprofiel. De afstand van de stop t.o.v. de koers kan op een aantal manieren worden bepaald:

  • de eerste stop op een bepaald percentage onder de koers, veel gebruikt wordt de 2%
  • of we kijken naar de volatiliteit (beweeglijkheid) van het aandeel bijvoorbeeld door indicatoren als de ATR (Average True Range), Bollinger Bands en Parabolic Sar. De gemiddelde beweeglijkheid (verschil tussen laag en hoogste koers) over de laatste 14 dagen is bijvoorbeeld een optie.
  • ook kunnen we – als we vandaag een positie innemen – een stop leggen op het laagste punt van vandaag of gisteren afhankelijk van welke het laagste van de twee dagen is
  • een andere mogelijkheid om de start stop net onder de eerste steun of trendlijn te plaatsen
  • of net onder een moving average bijvoorbeeld de ma-20
Limiet

Een limiet is een instructie om een winstgevende positie te sluiten wanneer de prijs een bepaald (voor u gunstig) niveau heeft bereikt. Zo kunt u uw winst verzilveren wanneer u bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent om de markt te volgen. Binnen een trendvolgend systeem wordt niet of nauwelijks met een limiet gewerkt. Zolang de trend duurt houden we de positie namelijk aan,

Strategie om risico’s te beheren

Wat betekent veel of weinig risico voor u? Door dit vooraf te kwantificeren, kunt u een min of meer wetenschappelijke benadering toepassen om te beoordelen of een bepaalde trade al dan niet te riskant voor u is. Uw schaal voor risico-per-trade kan er als volgt uitzien:

Bijvoorbeeld: Bent u met een account van € 5.000 bereid een gemiddeld risico te lopen dan betekent dat in het uiterste geval dat u per transactie niet meer dan 5% van uw vermogen kunt verliezen. In dit geval dus 5% van 5.000 = 250,-. Bij een positie met een waarde van 2500,- ligt de stop dan op 2250,-.

Bepaal zelf de hefboom

In onderstaande tabel ziet u een indicatie wanneer welke hefboom te hanteren. Daarbij is ervaring en discipline uitermate belangrijk. Stel u heeft 5.000 op uw account staan.  U bent bekend met hefboomproducten en weet hoe de stops te hanteren. U zou dan uit kunnen gaan van een hefboom van 5. U kunt dus voor 25.000 aan onderliggende waarde aankopen.

Risk-/Reward Ratio

Vergelijk de verwachte opbrengst over uw investering altijd te met de hoeveelheid risico die u loopt om deze opbrengsten zeker te stellen. We noemen dit de ratio risico:beloning (Risk-Reward Ratio). Ga minimaal uit van een ratio risico:beloning van 1:2. Dus als het risico (de stop) € 200 is dan dient in dat geval de beloning (de limiet) op € 400 worden gesteld. Stelt u bijvoorbeeld een stop in op 1,5% dan betekent dat een limiet bij een RRR van 1:2 op 3%.

Bekendmaking kwartaal- en jaarcijfers of vooruitzichten

Het blijft altijd onvoorspelbaar hoe beleggers zullen reageren op de bekendmaking van de kwartaal- of jaarcijfers, de daarbij uitgesproken verwachtingen of tussentijdse trading updates. Forse koerssprongen zijn daarbij altijd mogelijk met eventueel negatieve gevolgen voor uw positie. Het is daarom verstandig bijtijds uw positie te sluiten en uw winsten te verzilveren om elk risico op een onaangename verrassing uit te sluiten.

Login

Lost your password?